تبلیغات
پایگاه نور نماز
 
منوی موضوعات

 
دسته بندی: مقدمات نماز ، | امتیاز:
 


محبوبیت طهارت نزد خدا

تنها چیزی که انسان را به خدا نزدیک می کند، پاکیزگی از طبیعت و دنیاست؛ زیرا انسان متعلق به دنیا، به خدا نخواهد رسید. و هرچه انسان را از خدا بازمی دارد، دنیای اوست؛ خواه مال، خواه مقام و خواه حب نفس باشد.
خداوند متعال پس از بیان عبادتهای غسل، وضو و تمیم، می فرماید: راز این دستور آن است که شما طاهر شوید: (ولکن یرید لیطهرکم) تا انسان طاهر نشود به خدایی که طیّب است نمی رسد. پس هر دستوری که خدای سبحان چه دستور عبادی و چه دستور مالی، که خود عبادی است معین می کند، رازش همان طهارت ضمیر است. و این طهارت، محبوب ذات اقدس حق است.می فرماید: تنها مسجدی که براساس تقوا بنیانگذاری شده شایسته است در آن اقامه ی نماز و قیام داشته باشید که در این مسجد مردانی هستند که می خواهند طاهر شوند و طهارت را دوست دارند.

طهارت نه به عنوان تکلیف، بلکه به عنوان امری محبوب، برای آنها مطرح است. آنان طهارت ضمیر را دوست دارند. می خواهند پاک باشند و خدا طاهرین را دوست دارد: ( لمسجد أسّس علی التقوی من أوّل یوم أحقّ أن تقوم فیه فیه رجال یحبّون أن یتطهّروا و الله یحب المطّهّرین)(1).
اگر کوشیدند و به طهارت رسیدند محبوب خدا می شوند. و آنگاه چیزی از جهان در برابرشان به مخالفت برنمی خیزد.
ممکن نیست انسانی محبوب خدا شود و نظام آفرینش از او اطاعت نکند. چون کسی که محبوب خداست، خواسته ای جز خواسته ی خداوند ندارد و چون سراسر عالم مطیع خواسته ی حق است، پس سراسر عالم مطیع خواسته محبوب حق خواهد بود. و محبوب حق همواره پیروز است. و قطعا هیچ عاملی به او آسیب نمی رساند؛ زیرا سراسر نظام هستی سپاه حقند: (ولله جنود السّماوات و الأرض)(2) و خداوند محبوب خود را حفظ می کند و چیزی نمی تواند بر او چیره شود.

محبوبیت طاهر نزد خدا

انسان طاهر، محبوب خداست و اگر کسی محبوب خدا شد، آثار خدایی در او ظهور می کند ؛ زیرا خدای سبحان، محبوب خود را رها نمی گذارد. او افراد طاهر را دوست دارد و مسجد جای طهارت است. اگر عبادت ظاهری را مقرر کرد، رازش را که محبوب شدن است، در کنار آن قرار دارد و فرمود: مسجد و معبد و مرکز عبادت برای پرورش افراد طاهر است. یعنی برای تربیت انسانی است که محبوب خدا باشد.
قرآن کریم به عنوان فیضی عظیم از طرف خداوند نازل شده است. کسانی از این قرآن سهم دارند که طاهر باشند چنانکه خدای سبحان در کتابش می فرماید: (انه لقرآن کریم * فی کتاب مکنون * لا یمسّه الا المطهرون)(3) افراد مطهّر و پاک از معارف قرآن بهره می گیرند.
مطهّر واقعی، اهل بیت عصمت و طهارتند. قرآن کریم در آیه ی (انما یرید الله لیذهب عنکم الرّجس أهل البیت و یطهّرکم تطهیرا)(4) اهل بیت را به عنوان «مطهّر» معرفی فرموده است. و در آیات پیش یادآوری شد که به عمق قرآن کسی جز مطهّر نمی رسد و اهل بیت عصمت و طهارت هم مطهرند. و آنها هستند که به حقیقت قرآن راه دارند و شاگردان آنها هم به اندازه ی طهارتشان بهره می گیرند.

حکمت طهارت در آئینه ی قرآن

از آنچه گذشت، معلوم شد که طهارت به عنوان راز و حکمت عبادت تعیین شده است؛ اما مراد نه طهارت ظاهری است. اگر خداوند درباره ی وضوگرفتن می فرمود: وضو بگیرید برای آنکه پاک شوید، انسان خیال می کرد که این آب ظاهر بدن را شستشو می کند و به انسان طهارت ظاهری می دهد، اما این معنا را درباره ی تیمم هم می فرماید، که تیمم بگیرید، صورت را خاک آلود کنید، تا پاک شوید. آب ممکن است انسان را به طهارت طاهر کند؛ اما دستها را خاک آلود کردن و به صورت کشیدن، انسان را به «طهارت معنوی» می رساند.
در تشریح تیمم می فرماید: (فلم تجدوا ماء فتیمّموا صعیدا طیّباً فأمسحوا بوجوهکم و أیدیکم منه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهّرکم ولیتمّ نعمته علیکم لعلّکم تشکرون)(5) آنجا که آب نیافتید از خاک طیب و پاک استفاده کرده و تیمم کنید. چهره و دستها را از معبد روی زمین خاک آلود و مسح کنید. خدا نمی خواهد بر شما تنگ بگیرد، لیکن اراده ی پاکی شما را نموده و می خواهد نعمت خویش را بر شما تمام کند. باشد که سپاس گزارید.
برخی از فقها از اینکه انسان تنها دست به سنگ صاف بزند و به صورت بکشد اشکال کرده گفته اند: چون در آیه ی کریمه آمده: (منه) پس چیزی باید از زمین به صورت انسان بچسبد؛ باید صورت را خاک مالی کرد تا گرد و غبار از زمین به صورت بچسبد.
آنگاه فرمود: خداوند نمی خواهد هیچ گونه دشواری بر شما تحمیل کند؛ بلکه می خواهد شما را پاک کند. معلوم می شود انسان از اینکه در تیمم خاک را به صورتش می مالد پاک می شود. از چه چیزی پاک می شود؟ بدیهی است این عمل غرور و تکبر را از انسان می گیرد و انسان را تطهیر می کند. اگر انسان را تطهیر کرد دیگر انسان در برابر خواسته ی خداوند سخنی ندارد؛ نمی گوید «من نظرم آن است» پس طهارتی که مطلوب پروردگار است پاک شدن از غرور و کبر است.
همان طور که خداوند سبحان نعمتهای ظاهری را برمی شمارد و سپس می فرماید: شاکر نعمت باشید، تیمم را هم به عنوان نعمت، ذکر می کند تا انسان در برابر این نعمت شاکر باشد.

پی نوشت :

1- سوره ی توبه، آیه ی 108.
2- سوره ی فتح، آیه ی 4.
3- سوره ی واقعه، آیات 77-79.
4- سوره ی احزاب، آیه ی 33.
5- سوره ی مائده، آیه ی 6.

منبع: برگرفته از کتاب حکمت عبادات

 
 

 
احکام و استفتائات


 
آمار
   خوش آمدید
 
  آمار بازدید
  • بازدید امروز :

  وضعیت وبلاگ :
  • آی پی شما :

 

Theme Edited By: AMIR NOURI