تبلیغات
پایگاه نور نماز
 
منوی موضوعات

 
دسته بندی: نوافل و تعقیبات ، | امتیاز:
 


. گفتن الله اکبر قبل از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده .
2. بالابردن دست ها در هنگام گفتن تکبیر مانند تکبیره الاحرام .
3. گذاردن دست ها روی زانوها و باز کردن انگشتان در هنگام گذاردن .
4. [ اگر نمازگزار مرد است ] زانوها را به عقب بدهد [ و اگر زن است زانوها را به عقب ندهد ].
5. صاف نگهداشتن پشت [ برای مردها ] به صورتی که اگر یک قطره آب روی پشت قرار گیرد جا به جا نشود .
6. کشیدن گردن .
7. نگاه بین دو قدم باشد .
8. دو مرفق را باز نگه دارد .


9.دست راست را جلوتر از دست چپ روی زانو بگذارد .
10. اگر نماز گزار زن است دست ها را بالاتر زانوها بالاتر بگذارد .
11. ذکر رکوع را سه مرتبه یا پنج مرتبه یا هفت یا بیشتر تکرار نماید .
12. ذکرها به عدد فرد ختم شود .
13. قبل از گفتن « سبحان ربی العظیم و بحمده » بگوید: « اللهم لک رکعت ، و لک أسلمت ، و بک آمنت ، و علیک توکلت ، وأنت ربی ، خشع لک سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عصبی و عظامی و ما أقلت قدمای ، غیر مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر ».
14. پیش از ذکر یا بعد از آن صلوات بفرستد .
15. بعد از آن که از رکوع برخاست و راست ایستاد ، در حال آرامی بدن بگوید: « سمع الله لمن حمده » بلکه مستحب است بعد از آن بگوید : « الحمدلله رب العالمین أهل الجبروت و الکبریاء و العظمه ، الحمد لله رب العالمین » چه امام باشد و چه مأموم و چه کسی که به صورت فرادی نماز می خواند .(1)

(6) مکروهات رکوع

1. سر را پایین یا بالا گرفتن به صورتی که از مساوی بودن با پشتش خارج شود .
2. چسباندن دو دست به بدن از زیر لباس .
3. در حال رکوع دست ها را به پهلو بچسباند .
4. یکی از دو کف دست را بر دیگری بگذارد و هر دو را بین دو زانو داخل کند .
5. خواندن قرآن در رکوع . (2)

پی نوشت:

1. العروه الوثقی ، ج 1 ، فی الرکوع ، مسئله 26 و فی القنوت ، مسئله 16 .
2. همان ، مسئله 27 .

منبع: کتاب دانستنی های لازم از نماز

 
 

 
احکام و استفتائات


 
آمار
   خوش آمدید
 
  آمار بازدید
  • بازدید امروز :

  وضعیت وبلاگ :
  • آی پی شما :

 

Theme Edited By: AMIR NOURI