تبلیغات
پایگاه نور نماز
 
منوی موضوعات

 
دسته بندی: نماز از دیدگاه بزرگان ، | امتیاز:
 


منبع:سایت اندیشه قم
شیخ صدوق از جابر بن ابی الضّحاك روایت كرده است كه گفت: مأمون مرا فرستاد تا حضرت رضا ـ علیه السّلام ـ را از مدینه به مرو آوردم، و امر كرد مرا كه آن جناب را از راه بصره و اهواز و فارس حركت دهم و از طریق قم نبرم او را، و نیز امر كرد كه آن جناب را در شب و روز حفظ كنم تا به او برسانم، پس من در خدمت آن حضرت بودم، از مدینه تا به مرو، به خدا سوگند كه ندیدم مردی را مثل آن حضرت در تقوا و كثرت ذكر خدا در جمیع اوقات خود، و شدّت خوف از حق تعالی و عادت آن جناب چنان بود كه چون صبح می شد، نماز صبح را اداء می كرد، و بعد از سلام نماز در مصلّای خود می نشست و پیوسته تسبیح و تحمید و تكبیر و تهلیل می گفت، و صلوات بر حضرت رسول و آل او می فرستاد تا آفتاب طلوع می كرد پس از آن به سجده می رفت و سجده را چندان طول می داد تا روز بلند می شد پس سر از سجده برمی داشت و با مردم حدیث می كرد و ایشان را موعظه می فرمود، تا نزدیك زوال آفتاب، پس از آن وضوی خود را تجدید می نمود، و به مصلّای خود عود می كرد، و چون زوال می شد برمی خاست

و شش ركعت نافله ظهر می گذاشت و قرائت می كرد در ركعت اوّل بعد از حمد سوره«قل یا ایها الكافرون» در ركعت دوم و چهار ركعت دیگر بعد از حمد«قل هو الله احد» می خواند، و در هر دو ركعتی سلام می داد، و پیش از ركوع ركعت دوم بعد از قرائت قنوت می خواند و چون از این شش ركعت فارغ می شد، برمی خاست و اذان نماز می گفت و دو ركعت دیگر نافله بعد از اذان به جا می آورد، پس از آن اقامه نماز می گفت و شروع به نماز ظهر می كرد، و چون سلام نماز می داد، تسبیح و تحمید و تكبیر و تهلیل می گفت خدا را آنچه خواسته باشد پس سجده شكر بجا می آورد، و در سجده صد مرتبه می گفت:«شكراً لله»، پس سر بر می داشت و برمی خاست برای نافله عصر، پس شش ركعت نماز نافله به جا می آورد و در هر دو ركعت بعد از حمد سوره«قل هو الله احد» می خواند، و در هر ركعتی قنوت می خواند و سلام می گفت، و چون فارغ می شد از این شش ركعت اذان نماز عصر می گفت، پس دو ركعت دیگر نافله عصر را با قنوت بجا می آورد، پس اقامه می گفت و شروع می كرد به نماز عصر و چون سلام می داد تسبیح و تحمید و تكبیر و تهلیل می گفت خدا را آنچه خواسته باشد، پس به سجده می رفت و صد مرتبه می گفت: «حمداً لله» و چون روز به پایان می رسید و آفتاب غروب می كرد، وضو می گرفت و اذان و اقامه می گفت و سه ركعت نماز مغرب را اداء می كرد و در ركعت دوم پیش از ركوع و بعد از قرائت قنوت می خواند، و چون سلام نماز می داد، از مصلّای خود حركت نمی كرد، و تسبیح و تحمید و تهلیل می گفت خدا را آنچه خواسته باشد، پس سجده شكر به جا می آورد، و پس سر از سجده برمی داشت و با كسی تكلّم نمی كرد، تا برخیزد، و چهار ركعت نماز نافله به دو سلام با قنوت به جا آورد، و در ركعت اوّل از این چهار ركعت حمد و«قل یا ایها الكافرون» و در ركعت دوم حمد و توحید می خواند، و چون از این چهار ركعت فارغ می شد، می نشست و تعقیب می خواند، پس افطار می كرد، و كمی مكث می فرمود، تا قریب ثلث شب، پس بر می خاست و چهار ركعت عشاء را به جا می آورد، با قنوت در ركعت دوّم و پس از سلام در مصلای خود می نشست و ذكر خدا را بجا می آورد تسبیح و تحمید و تكبیر و تهلیل می گفت و بعد از تعقیب سجده شكر به جا می آورد، پس به رختخواب می رفت، و چون ثلث آخر شب می شد، از فراش خراب بر می خاست و در حالی كه مشغول بود به تسبیح و تحمید و تكبیر و تهلیل و استغفار، پس مسواك می كرد، و وضو می گرفت و مشغول هشت ركعت نماز نافله شب می شد، به این طریق كه بعد از هر دو ركعت سلام می داد، و در ركعت اول آن، یك مرتبه حمد و سه مرتبه قل هو الله احد می خواند و بعد از این دو ركعت، چهار ركعت نماز جعفر بجا‌ می آورد و از نماز شب حساب می كرد، و چون از این شش ركعت فارغ می شد، دو ركعت دیگر را به جا می آورد و در ركعت اول حمد و سوره«تبارك الملك» و در ركعت دوم حمد و سوره«هل اتی علی الانسان» می خواند و چون سلام نماز می داد برمی خاست و دو ركعت نماز شفع بجای می آورد و در هر ركعت بعد از حمد سه مرتبه سوره«قل هو الله احد» می خواند و در ركعت دوم، قنوت می خواند، و چون از نماز شفع فارغ می شد، برمی خاست و یك ركعت نماز وتر را به جای می آورد و در این ركعت بعد از حمد سه مرتبه«قل هو الله احد» و یك مرتبه«قل اعوذ برب الفلق» و یك مرتبه«قل اعوذ بربّ النّاس» می خواند، پس شروع می كرد به خواندن قنوت، می خواند:«اللّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد اللّهم اهدنا فیمن هدیت و عافنا فیمن عافیت و تولنا فیمن تولّیت و بارك لنا فیما اعطیت و قنا شرّ ما قضیت فانّك تقضی و لا یقضی علیك انه لا یذل من والیت و لا یعزّ من عادیت تباركت ربّنا و تعالیت»، پس هفتاد مرتبه می گفت:«استغفر الله و اسئله التّوبة» و چون سلام نماز می داد می نشست، به جهت خواندن تعقیب و چون فجر نزدیك می شد برمی خاست برای دو ركعت نافله فجر و در ركعت اوّل حمد و«قل یا ایها الكافرون» و در ركعت دوم حمد و توحید می خواند، و چون فجر طلوع می كرد، اذان و اقامه می گفت، و دو ركعت فریضه صبح را بجا می آورد و چون سلام نماز می گفت تعقیب می خواند تا طلوع آفتاب، پس دو سجده شكر به جا می آورد، و چندان طول می داد تا روز بالا آید[1].

پی نوشت

[1] . منتهی الآمال/ ج 2/ باب دهم/ فصل دوم/ ص 177 و 178. 
 

 
احکام و استفتائات


 
آمار
   خوش آمدید
 
  آمار بازدید
  • بازدید امروز :

  وضعیت وبلاگ :
  • آی پی شما :

 

Theme Edited By: AMIR NOURI